Satın Alma Prosedürü

Satın Alma Prosedürü


Türkiye’de gayrimenkul satın alma işlemleri oldukça kolaydır. Ülkemiz ile bu konuda karşılıklı eşitlik anlaşması yapmış ülkelerin vatandaşları da, gerekli prosedürü yerine getirdikleri takdirde herhangi bir belediye sınırları içinde kendi adlarına gayrimenkul satın alabilirler.
procedure
Bir konutun yasal sahibi olabilmek için, mülkün sınırları içerisinde bulunduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Araştırma ve soruşturmaların ardından devir teslim işlemi Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği devir teslim işlemi sırasında alıcının ve satıcının şahsen müdürlükte bulunmaları gerekmektedir. Mülkün ederinin 0,033’ü alıcıdan vergi olarak tahsil edilir.

Satın aldığınız konut için Fethiye Belediyesine her yıl ödemek zorunda olduğunuz emlak vergisi ise, sahibi olduğunuz konut’un beyan değerinin %0,1’i tutarında olup, iki taksit halinde tahsil edilmektedir.

SÖZLEŞME:

Alıcı ile satıcı arasında, satışa konu olan gayrimenkulü  ve alım – satım koşullarını açık ve anlaşılır biçimde tanımlayan bir satış vaadi sözleşmesi ile satın alma prosedürü başlatılır.

İnşaatı süren konutlar için inşaatın temel etaplarının tamamlanma sürecine uygun olarak bir ödeme planı karşılıklı anlaşma ile yapılır. Tapu devri ile birlikte ödemeler tamamlanır ve anahtar teslimi ile de sözleşmenin gerekleri yerine getirilmiş olur.

İnşaatı tamamlanmış konutlar içinse, satış bedelinin %10’u tutarında bir depozito alınarak satış vaadi kesinleştirilir. Makul bir süre içinde toplam satış bedelinin %80’i ve tapu devri ile birlikte bakiye %10 tutarındaki ödemeler alıcıdan tahsil edilir.

Tapu Transferi:

Satışa uygunluk izni alındıktan sonra tapunun, alıcının adına kaydını yapmak ve tüm evrak işlemlerini bitirmek üzere alıcı tarafından bir avukat atanabilir ya da noter vasıtasıyla vekalet vererek üçüncü şahıslar yetkilendirilebilir. Dilerse alıcı gerekli işlemlerin tamamlanmasına bizzat nezaret edebilir. Bu konuda deneyimli satış sonrası ekibimiz her türlü işlemin hazırlanması ve takibinde alıcıya yardımcı olacaktır.

Tapu Devir İşlemleri İçin Gerekli Evraklar:

SATICI
Tapu veya Fotokopisi
Fotoğraf Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
Emlak Vergi Makbuzları
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerinin Takibi için görevli personele verilen Vekaletname
ALICI
2 Resim
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (gerek duyulursa)

 

Uyarılar:

  • Tapu Müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve belgelerle birlikte) başvuruda bulunulması durumunda, işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması mümkündür.
  • Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz.
  • Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaporttan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.
  • İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.
  • Tapu işlemlerinde kullanılacak vekâletnamelerin gerekli şekilde düzenlenmiş ve fotoğraflı olması zorunludur. (fotoğraf tel zımba ile tutturulamaz ve fotokopi olamaz)
  • Tapu sicil müdürlüklerinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüşseniz, görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesinden sonra evrağı imzalayınız.
  • İşlemin tarafı Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, işlem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) başvuruda bulununuz.
  • Tüm işlemlerde işlemin taraflarının T.C. kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.
  • Taşınmaz malın mülkiyetinin sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin 1 adet, devir alanın 2 adet 6×4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, işlem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikteki fotoğrafını ibraz ediniz.

BANKALARIN KONUT KREDİLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER İÇİN
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
İMZA SİRKÜLERİ-  NOTERDEN
İKAMETGÂH BELGESİ, ELEKTRİK, SU FATURASI
MAAŞ BORDOSU VEYA GELİRİNİ AÇIKLAYICI BELGE
VARSA KREDİ KARTI’NIN SON ÖDEME EXTRESİ
SATILACAK GAYRİMENKUL’ÜN TAPU FOTOKOPİSİ VE AÇIK ADRESİ
Aynı zamanda bu belgeler kefilden de alınacaktır.
TÜZEL KİŞİLER İÇİN
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
İMZA SİRKÜLERI-NOTERDEN
İKAMETGÂH BELGESİ
VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
TİCARET SİCİL GAZETESİ (KURULUŞ VE SON DÖNEM MİZAN)
SON 3 YILLIK SMM ONAYLI BİLANÇO+K/Z TABLOSU
SATILACAK GAYRİMENKULUN TAPU FOTOKOPİSİ VE AÇIK ADRESİ
Bu evraklara ek olarak bankaların kredi talep formları doldurulacaktır

Yıllık vergiler

Bina tapudaki değerin 0.2’si
Ev tapudaki değerin 0.1’i
Arsa tapudaki değerin 0.3’ü
Köy sınırları tapudaki değerin 0.1’i dışındaki arsa

WhatsApp chat