Körfez İnşaat, en değerli kaynağımızın insan olduğunu bilerek Körfez Grup bünyesinde mutlu olacakları ve kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefler.

Uyum ve Gelişim : Vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını gruba kazandırmak.

Dinamizm : Grup şirketlerinin, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak.

Maksimum Performans : İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.

Çalışanlarımızın Bugünü : Çalışanlara; çağdaş, rahat ve güvenli iş ortamı sunmak.

Çalışanlarımızın Yarını : Çalışanlara kariyer geliştirme fırsatları sunmak.

Bireysel Gelişim : Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.

Başvurularınızı cv@korfezhomes.com adresi üzerinden yapabilirsiniz.