Tapu Transferi nasıl yapılır ?

Tapunun alıcının adına kaydını yapmak ve tüm evrak işlemlerini bitirmek üzere alıcı tarafından bir avukat atanabilir ya da noter vasıtasıyla Vekalet vererek üçüncü şahıslar yetkilendirilebilir.

Tapu Devir İşlemleri İçin Gerekli Evraklar nelerdir ?

SATICI
Tapu veya Fotokopisi
Fotoğraf Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
Emlak Vergi Makbuzları
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerinin Takibi için görevli personele verilen Vekaletname
ALICI
2 Resim
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (gerek duyulursa)

 

Emlak Beyannamesi Ve Vergisi nasıl ödenir ?

Emlak vergi beyannamesi, her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen bina arazi vergisi birinci taksiti beyan edilen aylarda (Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde), ikinci taksiti de Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Emlak Beyannamesi için gerekli evraklar ?

  • Vatandaşın Belediyeye Doğrudan Başvurması Durumunda İstenen Belgeler Listesi:
  • Tapu sahibinin nüfus cüzdanı
  • Tapu sahibinin adresi
  • Tapu sahibinin telefon numarası
  • Tapu fotokopisi