SATICI
Tapu veya Fotokopisi
Fotoğraf Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
Emlak Vergi Makbuzları
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerinin Takibi için görevli personele verilen Vekaletname
ALICI
2 Resim
Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
İkametgah Adresi ve Telefon
Tapu işlemlerini Takibi için Vekaletname (gerek duyulursa)