Tapunun alıcının adına kaydını yapmak ve tüm evrak işlemlerini bitirmek üzere alıcı tarafından bir avukat atanabilir ya da noter vasıtasıyla Vekalet vererek üçüncü şahıslar yetkilendirilebilir.