Arşivler

Tapu Transferi nasıl yapılır ?

Tapunun alıcının adına kaydını yapmak ve tüm evrak işlemlerini bitirmek üzere alıcı tarafından bir avukat atanabilir ya da noter vasıtasıyla Vekalet vererek üçüncü şahıslar yetkilendirilebilir.

Tapu Devir İşlemleri İçin Gerekli Evraklar nelerdir ?

SATICI Tapu veya Fotokopisi Fotoğraf Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Kartı (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi) Emlak Vergi Makbuzları İkametgah Adresi ve Telefon Tapu işlemlerinin Takibi için görevli personele verilen Vekaletname ALICI 2 Resim Nüfus Cüzdanı + 1 Tane Fotokopisi T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik…

WhatsApp chat